Tilbud ved Revmatismesykehuset på Lillehammer

Lærings og mestringsopphold

 

Dette er et opphold hvor det legges vekt på undervisning, veiledning og individuell oppfølging etter behov. Pasienten må ha en av følgende diagnoser: Leddgikt, psoriasis leddgikt, Sjøgrens syndrom, Bekhterev, Systemisk Lupus, sklerodermi, fibromyalgi, osteoporose, artrose (enten i hofter,knær,hender eller fingre) Pasienten kan søke på nytt hvis det har gått 4 år eller mer siden sist opphold. På disse oppholdene kan pårørende delta. Vi har hatt dette tilbudet siden 1996, fått mange gode tilbakemeldinger fra pasienter som har deltatt og de ønsker seg ofte tilbake til et tilsvarende opphold.

Oppfølgingsopphold

Opphold for pasienter som har deltatt på Lærings og mestringsopphold tidligere. Her legges det mer vekt på at den enkelte skal lære ut fra eget ståsted. Det er lagt opp til ulike aktiviteter som individuelle oppgaver, samtaler i mindre grupper, veiledning og plenumsdiskusjoner, samt fysisk aktivitet.

Forebygging av hjerte/karsykdommer ved betennelsesaktig revmatisk sykdom

For pasienter med leddgikt, Bekhterev, Psoriasis leddgikt og SLE. Her vil pasienten få saklig informasjon om risiko og årsaker for hjerte/karsykdommer. Aktuelle temaer er livsstilsområder som fysisk aktivitet, kosthold, røyking og prioriteringer i dagliglivet. Feiringklinikken har vært med på forberedelser til programmet. Pårørende kan delta.

Prosjekt yrkesaktiv

”Raskere tilbake” opphold. Hensikten med dette oppholdet er at den enkelte som på grunn av sin sykdom strever i arbeidslivet, er i ferd med å falle ut av -, eller ønsker seg tilbake til arbeidslivet, gis nødvendig støtte til å mestre denne situasjonen. Det tilbys et opphold med innleggelse i to bolker, den første innleggelsen er over tre dager, den andre over fem dager. I mellom disse to bolkene er pasienten hjemme i 3 uker.

Ønsker dere mer informasjon så ta kontakt med oss på telefon 61279503/61279546 eller besøk vår hjemmeside: www.revmatismesykehuset.no adr. Margrethe Grundtvigsvei 6, 2609 Lillehammer (Nærmeste nabo til Maihaugen) 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.