Utvalgte rettigheter ved sykdom

SLE er i folketrygden betegnet som en sjelden medisinsk tilstand, noe som gir rett til full godtgjørelse for tannbehandling etter offentlige takster. Bruker har krav på stønad til nødvendig tannbehandling.

Ved henvisning fra lege, kiropraktor eller manuellterapeut har man rett til stønad til fysioterapi. Fritak for egenandel ved SLE.

Medlem som har fått sin funksjon i dagliglivet vesentlig og varig nedsatt pga sykdom kan få stønad for å løse praktiske problemer i dagliglivet, f.eks lys/solskjerming i hus og bil. Hvis man er unormalt sterkt lysømfintlig kan man også få filterbriller fra hjelpemiddelsentralen.

Hvis du trenger råd og veiledning kan du ta kontakt med NAV trygd og arbeid, sosialkontor, fastlegen, sosionom på sykehus, lærings- og mestringssenter på sykehus, eller pasientforeninger som Norsk Revmatikerforbund.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.